Powrót do strony "Informacje od Media Rodzina"

Informacje od wydawnictwa Media Rodzina

Jak powstaje książka - czyli dlaczego tak długi jest czas pomiędzy wydaniem Harry'ego Pottera w Anglii, a pojawieniem się książki w polskich księgarniach.

Wielu z Was zadaje sobie zapewne pytanie, dlaczego taki długi jest czas pomiędzy wydaniem Harry'ego Pottera w Anglii, a pojawieniem się książki w polskich księgarniach.

Przedstawiamy Wam przebieg procesu wydawniczego, byście mogli się dowiedzieć, jak powstaje książka. Już wkrótce zamieścimy zdjęcia związane z poszczególnymi etapami.

Zatem pierwszym krokiem do wydania książki jest jej wybór. Dzieje się to na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że sam wydawca poszukuje interesujących książek, które wpisywałyby się w profil wydawnictwa (np. w profilu wydawnictwa Media Rodzina są książki psychologiczne, te, które mają "pomagać czytelnikom żyć"). Jeśli są to książki w obcym języku, wymagające przetłumaczenia, książka trafia do tłumacza. Drugim sposobem jest przeglądanie maszynopisów osób - potencjalnych autorów - nadsyłających swoje prace na ręce redaktora naczelnego. Spośród zalewu maszynopisów wybierane są te, które nas interesują.

Kiedy decyzja o wydaniu książki zostanie już podjęta, do pracy zabiera się redaktor, którego zadaniem jest doprowadzić tekst do stanu jak największej "bezbłędności", to znaczy pozbawić go wszelkich usterek, zarówno stylistycznych, gramatycznych, jak i interpunkcyjnych i innych - jeśli się znajdą.

Jest to etap długotrwały i żmudny, wymaga od redaktora uwagi i koncentracji, tak, by żaden czytelnik nie mógł narzekać na jakieś niedociągnięcia językowe.

Po naniesieniu poprawek redaktora tekst przekazywany jest do tzw. łamania, co znaczy - ni mniej, ni więcej - nadanie jej kształtu, jaki później widoczny jest w książce, tzn. ułożenie tekstu w kolumny oraz dołączenie ilustracji i tabel, jeśli tekst tego wymaga. Po tym procesie potrzebna jest korekta, a praktycznie dwie, by jeszcze raz przeczytać całość i wyłapać nieprawidłowe dzielenie wyrazów, a także "zawieszki", czyli spójniki i przyimki pozostawione na końcu wersu, oraz inne, wcześniej przeoczone usterki.

Przygotowana w ten sposób przez składaczy komputerowych książka trafia do drukarni, w postaci filmów lub kalek, które umożliwią późniejszy druk. Kalki (nieprzezroczyste) służą do przeniesienia na nie książek, w których jest wiele tekstu i które nie są skomplikowane pod względem graficznym - nie mają zdjęć, czy innych nadzwyczajnych elementów. Natomiast filmy (przezroczyste) wykorzystywane są do książek wymagających dużej precyzji, kolorowych (wtedy każdy kolor musi mieć osobny film) i tych, w których bardzo istotne są wszelkie graficzne niuanse.

Następny etap pracy nad książką to przygotowanie próbnych wydruków zwanych ozalidami. Jeszcze raz wszystko musi być sprawdzone, tym razem czy nie ma na nich jakichś rys, tzw "luster" - odwrotnie zadrukowanych stron, które źle wydrukowane w książce musielibyśmy czytać przy pomocy lusterka.

Kiedy już wszystko zostało sprawdzone wielokrotnie - by zyskać pewność, że nie pojawi się jakiś drukarski chochlik, rozpoczyna się proces drukowania. Książka drukowana jest na wielkich płachtach zwanych arkuszami, które zawierają po 16 stron. Arkusze są później łączone i obcinane, aby powstały pojedyncze strony, a następnie klejone lub szyte w całą gotową książkę.

Równolegle, wraz z produkcją samego tekstu przygotowywana jest okładka. Projektuje ją grafik po zapoznaniu się z treścią książki, a zatwierdza redakcja, konsultując się oczywiście z autorem.

Na końcu etapu drukarnianego książki są oprawiane w okładki i gotowe egzemplarze pakuje się w większe paczki, które ułatwią transport do magazynu wydawnictwa, a następnie hurtowni książek i dalej do księgarń.