Powrót do strony "Wszystko o V tomie"

Streszczenie V tomu

Uwaga!!!

Nie czytaj tego, jeśli chcesz, aby 'Zakon Feniksa' Cię kompletnie zaskoczył!!! Cały ten tekst pochodzi od jednego z potteromaniaków, który już przed premierą V tomu przeczytał całą ksiązkę. Zamieszczamy tekst oryginalny pochodzący ze strony: http://www.thesnitch.co.uk/site/ oraz nasze dość dowolne tłumaczenie - na wierne, w przekładzie pana Polkowskiego będziemy musieli poczekać do stycznie bądź lutego przyszłego roku.

Rozmiar: 14310 bajtów

The new tale opens on familiar ground, with young Harry stuck in the house on Privet Lane with the noxious Dursleys during his summer vacation from Hogwarts - but not everything is as humdrum as it seems.

Nowa opowieść zaczyna się na gruncie rodzinnym, na Privet Drive, gdzie Harry został uziemiony na całe wakacje z toksycznymi Dursley'ami - ale nie wszystko jest tak normalne jak się wydaje.

Our hero is being tailed by guardians from a brigade of anti-Voldemort activists known as the Order of the Phoenix and dogged by dementors dispatched to Muggle territory by You-Know-Who.

Nasz bohater jest śledzony przez strazników brygady anty-voldemortowskiej, która znana jest pod nazwą Zakon Feniksa oraz przez zawziętych dementorów wysłanych na terytotium mugoli przez Sami-Wiecie-Kogo.

It's still the first chapter when Harry saves the day by rescuing his piggish cousin Dudley from the soul-sucking dementors with a little unorthodox magic and finds himself in a world of trouble.

Ciągle jeszcze w pierwszym rozdziale będzie ten dzień, kiedy Harry uratuje swojego świniowatego kuzyna Dudley'a przed wysysającymi duszę dementorami przy pomocy niezbyt konserwatywnej magii, przez co znajdzie się w niezłych tarapatach.

"I've just been attacked by dementors and I might be expelled from Hogwarts. I want to know what's going on and when I'm going to get out of here," he writes to godfather Sirius.

"Właśnie zostałem zaatakowany przez dementorów i mogę być wyrzucony z Hogwartu. Chcę wiedzieć co się dzieje i kiedy będę mógł stąd wyjść",- pisze do swojego ojca chrzestnego Syriusza.

He - and the readers - will have to wait for the answer, but there's plenty of intrigue from the get-go.

On i czytelnicy będą musieli poczekac na odpowiedź, ale jest mnóstwo intryg od czasu, kiedy się to zdarzyło.

The Daily Prophet is trying to discredit Harry and wise Professor Dumbledore, and the imperious Ministry of Magic is infiltrating Hogwarts.

"Prorok Codzienny" próbuje zdyskredytować Harry'ego i mądrego profesora Dumbledore'a, a władczy Minister Magii przenika do Hogwartu.

Ron Weasley grows up a little; he's named prefect and takes a surprising interest in Quidditch. And Harry grows up a lot - he does more than just blush when fellow student Cho Chang tells him, "I really like you."

Ron Weasley urósł nieco: jest nazywany prefektem i przejawia nadspodziewane zainteresowanie Quidditchem. Także Harry urósł trochę - przynajmniej na tyle, że nie rumieni się już tak, jak wtedy, kiedy jego koleżanka Cho Chang mówiła mu: "Naprawde Cię lubię".

Rowling has dreamed up a whole raft of new characters for the fifth volume of her planned seven-book series.

Rowling wyczarowała kosz pełen nowych postaci do V tomu oraz do planowanej siedmioczęściowej serii.

There's Dolores Umbridge, the sadistic Defense of Dark Arts professor who makes Professor Snape seem mild-mannered and makes Harry's lightning-bolt scar throb.

Jest Dolores Umbridge, sadystyczna profesor Obrony przed Czarną Magią, przy której profesor Snape wydaje się być człowiekiem dobrze wychowanym, i która powoduje, że pulsuje blizna Harry'ego.

There's spacy Ravensclaw student Luna Lovegood, whose father runs The Quibbler - the wizard world's equivalent of the National Enquirer.

Jest też "obszerna" studentka Ravenclav'u Luna Lovegood, której ojciec prowadzi The Quibbler (Kalambur, może chodzi o gazetę - dopisek redakcji), - w świecie czarodziejów odpowiednik National Enquirer.

And there's Kreacher, the insult-spewing house elf at Order of the Phoenix headquarters.

Jest Kreacher - obraźliwy skrzat domowy, który ma siedzibę w Zakonie Feniksa.

Some delightful and not-so-delightful creatures make appearances in the fifth book - annoying beelike critters called doxies and a heartthrob centaur who makes Hogwarts girls swoon.

W piątym tomie pojawiają się zarówno zachwycające jak i nie tak cudowne postaci - nieznosne zwierzaki zwane doxie ale też centaur o pulsującym sercu, przez którego mdleją uczennice Hogwartu.

If you like potions and spells, you'll enjoy Fred and George Weasley's line of compounds to make teenagers just sick enough to get out of school. What do you think Nosebleed Nougat does?

Jeśli lubisz trucizny i czary, to ucieszy Cię nowa linia mieszanek Freda i George'a Weasley'ów, które sprawiają, iż nastolatek wygląda na chorego i nie może iść do szkoły. Jak sądzisz, co powoduje Nosebleed Nougat?

Rowling promised that an important character will die in "Order of the Phoenix" - and she's true to her word. We won't say who it is, but rest assured that Harry, Ron and Hermione will be back next time around.

Rowling obiecała, że w "Zakonie Feniksa" umrze jedna z głównych postaci - i prawdą są jej słowa. Nie powiemy Ci, kto to jest, ale zapewniamy, że Harry, Ron i Hermiona pojawią się w następnej części.